Tarieven en Vergoedingen

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend op basis van 30 min.

 

Particulier

Het tarief per uur is € 110,00 incl. BTW. Er wordt altijd minimaal 1 uur in rekening gebracht, ook als jouw sessie korter duurt. Na het eerste uur, worden eenheden van 15 minuten aangerekend.

Elke coachsessie kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Daarbinnen wordt de sessie volledig aan jou in rekening gesteld.

 

Zakelijk

De zakelijke tarieven zijn op basis van offerte en zijn maatwerk in relatie tot jouw vraag. Richtprijs hierbij is ca. € 120,00 per uur ex BTW. Offertes kunnen worden gemaakt in uurprijs of totaalprijs, afhankelijk van de opdracht. Er wordt altijd minimaal 1 uur in rekening gebracht, ook als jouw sessie korter duurt. Na het eerste uur, worden eenheden van 15 minuten aangerekend.
 
Elke coachsessie kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Daarbinnen wordt de sessie volledig aan jou in rekening gesteld.

De algemene voorwaarden van MAYER COMMIJS zijn op alle sessies, behandelingen, trainingen, offertes en activiteiten van toepassing, deze zijn terug te vinden op de website. 
Van zakelijke trajecten wordt in overleg met de cliënt verslag uitgebracht.
 

Vergoeding van kosten

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen, als je zzp'er bent of een bedrijf hebt kun je coaching kosten opvoeren als bedrijfskosten.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB.

Via de Arbo-dienst/ bedrijfsarts van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten voor een coachtraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.