Persoonlijke Coaching en Therapie

Loop jij bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten tegen problemen aan, door bijvoorbeeld pijn of vermoeidheidsklachten? Kom je vaak in conflicten met anderen of heb je juist een intern conflict in jezelf, tussen je verstand en gevoel. Ervaar je vaak stress en lukt het je niet om te ontspannen. Neemt je kwaliteit van leven steeds verder af, door depressie, angst of burn-out, maar wordt je steeds niet begrepen door je omgeving.

Heb je al diverse behandelingen gehad en is de uitkomst dat je maar met je problemen moet leren leven? Weet je niet meer wat je moet doen om je leven weer op de rit te krijgen? 

Inzicht krijgen in jezelf, bewust worden van waar de oorzaak van je probleem ligt en waar jij in het leven naar toe wil en hoe je dat wil bereiken, geeft de mogelijkheid om  weer tot keuzes te komen en weer gelukkig in je leven te staan. 
 

Persoonlijke ontwikkeling en eigen thema’s 

Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van eigenschappen in jezelf, die het mogelijk maken je doelen te bereiken. Maar persoonlijke ontwikkeling is veel meer dan dat. Het gaat verder dan alleen maar een algemeen leerproces, kennis vergaren, ontwikkelen op je werk, groeien als persoon in vaardigheden en capaciteiten of bijvoorbeeld karakterontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling is vooral de bewustwording van jezelf, van je eigen kracht en je kwaliteiten. Daarvoor zijn zelfbewustzijn en zelfinzicht nodig. Hiermee kun je zaken loslaten die je tegenhouden jouw leven te leiden zoals jij dat wilt. Dan kun je vanuit een stevig fundament je dromen realiseren en je doelen bereiken. Je kunt dan de juiste stappen op jouw pad van persoonlijke ontwikkeling zetten. Je durft jezelf te zijn, authentiek, en je weet dat je levensweg een leerproces is. En dat jouw persoonlijke ontwikkeling je hele leven voortduurt, waarbij je elke keer weer een nieuwe balans kunt vinden.

Door bewust te zijn van jezelf en je eigen unieke waarde, door stevig geaard te zijn, kun je vanuit veerkracht en souplesse meebewegen met de flow van het leven. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier en in zijn eigen tempo.

 

Trauma en PTSS

Een trauma kan ontstaan wanneer je één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden en daardoor vervolgens geen plekje kunnen krijgen. De emotionele lading aan deze ervaring blijft onverwerkt. 

Ook kun je last hebben van verwaarloosde trauma’s, dit zijn vaak gebeurtenissen die veel impact op jou hebben gehad, maar die jij of je omgeving niet (h)erkent heeft als heftig. 

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het omgaan met jezelf en anderen. Je  hebt bijvoorbeeld minder controle over je gevoelens en gedrag. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden juist druk en verwachten heel veel van zichzelf.

Als je jezelf herkent in trauma en/of posttraumatische-stressstoornis (PTSS), dan hebben wij  specifieke behandelmethoden gericht op het verlichten van de klachten, omgaan met de gevolgen van trauma’s en het verwerken van de gebeurtenissen. 

 

Depressie en stemmingsklachten

Depressies komen veel voor. De oorzaken van een depressie zijn erg divers. In veel gevallen speelt kwetsbaarheid een rol. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat er een depressie ontstaat. Een depressie kan kort duren, maar ook maanden of zelfs jaren. Iedereen, jong of oud, man of vrouw, iedereen kan een depressie doormaken. Een depressie heeft een grote impact op je leven en veel mensen hebben het gevoel de regie over hun leven kwijt te zijn. Wij helpen je bij het herpakken van de regie op je eigen leven, doordat we je onder andere stimuleren inzicht te krijgen in de oorzaken van je depressie, het verstevigen van je fundament en het vergroten van je belastbaarheid.

Teken van een depressie zijn onder andere; somber of neerslachtig voelen, minder plezier in het leven, last van slapeloosheid, vermoeidheid, last van concentratieproblemen, denken aan zelfdoding. 
 

Angst-, paniek- en spanningsklachten

Veel mensen hebben hardnekkig en langdurig last van spanning en angst. Angst is een emotie die ineens ontstaat als er acuut gevaar dreigt. Maar soms kan deze emotie zomaar ontstaan en aanhouden, of telkens opkomen, ook als er géén gevaar dreigt.

Angst leidt vaak tot een verhoogd spanningsniveau, met als gevolg dat tal van dingen meer moeite kosten of nóg angstiger aanvoelen. Kortom, angst en spanningen zijn vaak een vicieuze cirkel waarin je gevangen zit. Het kan je leven in ernstige mate beperken en hinderen.

Een hoog spanningsniveau en gevoelens van onrust en angst kunnen ook gemakkelijk leiden tot lichamelijke klachten. Dat is logisch, want je kropt te veel spanning op. En als die spanning er op emotioneel vlak niet uitkomt, dan vindt spanning vaak een weg naar het lichaam en kun je allerlei psychosomatische klachten ontwikkelen. 

Door het verwerken van spanning op bewust en onbewust niveau nemen angst en spanningsklachten snel af. 
 

Burn-out 

Soms gaan alle seinen op rood; je lichaam en je geest worden een onmiddellijke halt toegeroepen. Het lijkt alsof alle energie is weggelekt; vermoeidheid heeft de overhand. 

Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten. Lichamelijke en psychische klachten die toenemen en waaraan vaak te weinig aandacht is besteed. 

Symptomen van een burn-out kunnen zich in lichamelijke en psychische vorm uiten. Lichamelijk zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, extreme vermoeidheid en duizeligheid. Onder psychisch vallen angstklachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en prikkelbaarheid.

Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet. De spanning kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan constant te hoge werkdruk, problemen op het werk, financiële zorgen of spanning in het gezin.

Of iemand een burn-out krijgt, hangt af van de persoon en de situatie. De omstandigheden alleen zijn niet doorslaggevend. Minstens zo belangrijk is hoe iemand hiertegen aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijkheid: iedereen reageert anders op stress. Een andere risicofactor is als omstandigheden zich opstapelen.

Sommige persoonlijkheidskenmerken zijn een risicofactor. Bijvoorbeeld moeilijk om hulp kunnen vragen, lastig ‘nee’ kunnen zeggen en negatief zijn over eigen prestaties. Maar ook zich (te) sterk betrokken voelen bij werk, zeer gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan zichzelf.

Onze begeleiding helpt om inzicht te krijgen in je persoonlijkheidskenmerken en situatie die een burn-out veroorzaken en in stand houden. Je wordt bewust van je eigen gedrag en wat je nodig hebt om weer de gewenste balans te verkrijgen in jezelf en jouw omgeving.
 

Zelfbeschadiging 

Zelfbeschadiging is officieel “Het bewust of onbewust toebrengen van letsel aan het eigen lichaam zonder de intentie het leven te beëindigen.” Een lichamelijke manier om te proberen het psychische leed te verzachten. 

Naast zelfbeschadiging kan er ook sprake zijn van andere manieren om het leed te ‘verzachten’, zoals door het gebruik van alcohol, drugs, eetverslaving, en dergelijke. Ook mensen met een Posttraumatische-stresstoornis (PTSS) behoren tot deze groep. 

Zelfbeschadiging kan zich uiten en vele vormen. De manieren variëren van snijden in het lichaam, slaan tot dingen inslikken, van haren uittrekken tot hoofdbonken en van te kleine schoenen dragen tot overgeven. Mensen die zichzelf beschadigen kunnen zich schamen, zich eenzaam voelen en somber zijn.

De reden waarom iemand zichzelf beschadigt is bijvoorbeeld dat iemand zich boos op zichzelf voelt, zich leeg voelt, zich overspoeld voelt, bang is, zich schuldig voelt of depressief voelt. Ook kunnen mensen zichzelf beschadigen om suïcidale gedachten en acties te dempen. Ze zetten hiermee de psychische pijn om in fysieke pijn, die begrijpelijk en dragelijk is. Door de fysieke pijn van zelfbeschadiging komt endorfine vrij, wat een kortstondig gevoel van rust en bevrijding van de spanning geeft. Dat kan op zo’n moment bijna euforisch aanvoelen en dat geeft kortstondig een goed en vertrouwd gevoel. 

Zelfbeschadiging is vaak een gevolg van dieper liggende oorzaken. Wij zetten diverse methodieken en passende begeleiding in om diepere niveaus in jou te bereiken en vanuit daar gaan we werken.

 

Suïcidaliteit

Suïcidaliteit is het denken aan en bezig zijn met zelfmoord. Het zijn gedachten, fantasieën, plannen, overwegingen over de dood (hoe het zou zijn om dood te zijn) of om een einde aan het eigen leven te maken. Soms treffen mensen voorbereidingen of doen zij een poging om zelfmoord te plegen.

Mensen die zelfmoordgedachten hebben, schamen zich daar vaak voor of hebben het gevoel dat ze daar met anderen niet over kunnen praten. Ze voelen zich bezwaard, hebben het gevoel anderen tot last te zijn, voor gek verklaard te worden of abnormaal te zijn. Veel mensen raken daardoor eenzaam en geïsoleerd. Mensen lopen vaak rond met veel twijfels, wanhoop, verdriet en negatieve gedachten over zichzelf en de toekomst. Vaak hebben mensen het gevoel dat ze de regie op hun leven, en de verbinding met anderen (voorgoed) zijn kwijtgeraakt. 

Suïcidale gedachten komen voor als mensen depressief zijn, maar ook wanneer mensen een groot verlies ervaren (scheiding of overlijden) of op een andere manier in het nauw komen, bijvoorbeeld door schulden, angst te worden ontmaskerd of publiekelijk onteerd (bijvoorbeeld door pesten of op  social media). Ook een duurzaam gevoel er niet bij te horen, niets waard te zijn, onzekerheid, afwijzing en mislukkingen kunnen gedachten aan zelfmoord oproepen. 

Vaak willen mensen niet dood, maar willen ze vooral zo niet verder leven; ze willen een oplossing, een uitweg uit een leven dat zo zwaar aanvoelt. 

Wij laten je je verhaal doen en helpen je je gedachtes op een rijtje te krijgen. Wij waarderen je openheid en laten inzien dat je niet alleen bent. Samen gaan we kijken wat je nodig hebt.  
 

Verslavingen en drugsgebruik 

Wij helpen mensen niet afkicken van hun verslaving of drugsgebruik, maar wij zorgen dat we helpen met het verkrijgen van inzicht in waarom mensen een verslaving hebben. Door dit inzicht hebben mensen nu de mogelijkheid anders naar hun problemen te kijken en kunnen ze zelf besluiten andere keuzes te maken en hun verslaving anders te gaan benaderen.