Ontwikkeladvies 45+

Ontwikkeladvies 45+

Dankzij een volledige subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen werkende 45+’ers gebruik maken van gratis Ontwikkeladvies. Het plan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren.

Met dit advies krijgen 45+’ers een beter beeld van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Het doel is om mensen te stimuleren de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen. Met het Ontwikkeladvies krijgen ze inzicht in het toekomstperspectief van hun huidige werk, hun eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld. Dit is aan te vragen door ons als uw begeleidend loopbaanadviseur.

Tot eind 2018 gold deze subsidieregeling voor 45+’ers alleen voor specifieke beroepsgroepen en sectoren. Vanaf dit jaar kan iedereen gebruik maken van de regeling (die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkt)

 

Ontwikkeltraining leidinggevenden

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het trainen van leidinggevenden. De ontwikkeltraining voor leidinggevenden helpt hen adequaat omgaan met het inspelen op de uitkomsten van het Ontwikkeladvies.