Coaching en therapie

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, dat gradueel verloopt van coaching via counseling en (psycho)therapie naar psychiatrie. Op ieder punt van deze schaal kan equine assisted coaching worden ingezet. 
Paarden reageren eenvoudigweg altijd op wat zich in het hier en nu laat zien en de cliëntgerichtheid van de methodiek maakt dat de behandelaar zich altijd kan aanpassen aan dat wat nodig is.