Clientgericht en non-directief

Wij werken cliëntgericht en dat betekent dat het verkrijgen van inzicht in jezelf centraal staat. De rol van coach of therapeut is faciliterend en non-directief. Dat betekent dat jij zelf invulling geeft aan de inhoud van de therapiesessie. 
Door de integratie van onderstaande technieken, kan de coach of therapeut afstemmen op wat nodig is en daarmee jouw ervaringsleren verdieping geven:

Diverse vormen van traumacoaching

  • Neuro-Linguistisch-Programmeren
  • EMDR therapie 
  • Cognitieve Gedrags Therapie
  • Intuitieve coaching
  • Systemisch werken
  • Voice Dialogue