Bedrijven en organisaties 

Door ziekte, reorganisatie of persoonlijke vraagstukken over de loopbaan van een werknemer, kan het zijn dat je als werkgever specialistische begeleiding wilt inzetten om je medewerker weer optimaal naar passend werk te begeleiden. Hierbij kun je denken aan coaching gericht op het vergroten van kwaliteiten en toekomstperspectief, het verlies van mogelijkheden of een baan, het optimaliseren van de belastbaarheid en competenties. 
 
Wij leveren maatwerk op het gebied van re-integratie trajecten, outplacement en loopbaanbegeleiding.  

Aanvullend op een lopend re-integratie traject  kunnen wij passende begeleiding bieden om de belastbaarheid van de zieke medewerker effectief en optimaal te vergroten, waardoor de mogelijkheden op passend werk binnen de gestelde wachttijd vergroot worden. Denk hierbij aan stressreductie, energiemanagement en traumaverwerking. Door een goede aanpak bij de kern voorkomen we terugval. 

Om de terugkeer te bevorderen is het goed te bezien wat in betreffende situatie het beste past. Er zijn diverse mogelijkheden. Voor vragen mail ons op info@mayercommijs.nl